24 ساعت پس از شکست / سکوت امباپه پس از حذف ناباورانه شکست (عکس)

alamranyکیلیان امباپه به شکست 3-1 پی اس جی از رئال مادرید و حذف از لیگ قهرمانان واکنش نشان داد.

24 ساعت پس از شکست / سکوت امباپه پس از حذف ناباورانه شکست (عکس)
alamranyکیلیان امباپه به شکست 3-1 پی اس جی از رئال مادرید و حذف از لیگ قهرمانان واکنش نشان داد.