پرسپولیس از ایده‌آل خود فاصله گرفته است؛/ قربانی: برنده‌ی دربی، قهرمان لیگ است

alamranyمدافع سابق استقلال معتقد است که برنده‌ی دوئل حساس سرخابی‌ها در هفته‌ی آینده، فاتح لیگ بیست و یکم خواهد شد.

پرسپولیس از ایده‌آل خود فاصله گرفته است؛/ قربانی: برنده‌ی دربی، قهرمان لیگ است
alamranyمدافع سابق استقلال معتقد است که برنده‌ی دوئل حساس سرخابی‌ها در هفته‌ی آینده، فاتح لیگ بیست و یکم خواهد شد.