مهدی طارمی به پول «نه» گفت تا قهرمان شود!

alamranyنشریه اوجوگوی پرتغالی در گزارشی از علت عدم انتقال طارمی به آرسنال و تیم‌های لیگ برتری صحبت کرد.

مهدی طارمی به پول «نه» گفت تا قهرمان شود!
alamranyنشریه اوجوگوی پرتغالی در گزارشی از علت عدم انتقال طارمی به آرسنال و تیم‌های لیگ برتری صحبت کرد.