صعود بی‌دردسر، سهم نصر و پیکان؛/ حذف مدافع‌قهرمانی فوتسال‌زنان و کامبک استثنایی حفاری

alamranyدور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ فوتسال زنان امروز پیگیری شد و تکلیف 4 تیم صعودکننده به مرحله نیمه‌نهایی مشخص شد.

صعود بی‌دردسر، سهم نصر و پیکان؛/ حذف مدافع‌قهرمانی فوتسال‌زنان و کامبک استثنایی حفاری
alamranyدور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ فوتسال زنان امروز پیگیری شد و تکلیف 4 تیم صعودکننده به مرحله نیمه‌نهایی مشخص شد.