زمین لرزه ۳ ریشتری در بهاباد یزد

alamranyزلزله‌ای به بزرگی ۳ در مقیاس ریشتر در بهاباد یزد رخ داد.

زمین لرزه ۳ ریشتری در بهاباد یزد
alamranyزلزله‌ای به بزرگی ۳ در مقیاس ریشتر در بهاباد یزد رخ داد.