دفاع قاطع بوفون از دوناروما؛ منتظر اشتباه او بودند

alamranyجان لوئیجی بوفون، اسطوره دروازه بانی ایتالیا، به حمایت از دروازه‌بان پاری سن ژرمن پرداخت.

دفاع قاطع بوفون از دوناروما؛ منتظر اشتباه او بودند
alamranyجان لوئیجی بوفون، اسطوره دروازه بانی ایتالیا، به حمایت از دروازه‌بان پاری سن ژرمن پرداخت.