دستور ویژه رئیسی درباره جام جهانی قطر

alamranyسخنگوی دولت از دستور ویژه رئیس‌جمهور در خصوص جام جهانی قطر خبر داد.

دستور ویژه رئیسی درباره جام جهانی قطر
alamranyسخنگوی دولت از دستور ویژه رئیس‌جمهور در خصوص جام جهانی قطر خبر داد.