درخواست کتبی ایران برای میزبانی مسابقات والیبال نشسته

alamranyدبیر فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین از ارسال درخواست کتبی برای میزبانی رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان خبر داد.

درخواست کتبی ایران برای میزبانی مسابقات والیبال نشسته
alamranyدبیر فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین از ارسال درخواست کتبی برای میزبانی رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان خبر داد.