ثبت ملی سه اثر فرهنگی تاریخی استان همدان

alamranyوزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ثبت سه اثر فرهنگی، تاریخی همدان در فهرست میراث فرهنگی تاریخی ملی را به استاندار همدان ابلاغ کرد.

ثبت ملی سه اثر فرهنگی تاریخی استان همدان
alamranyوزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ثبت سه اثر فرهنگی، تاریخی همدان در فهرست میراث فرهنگی تاریخی ملی را به استاندار همدان ابلاغ کرد.