تشکیل ستاد راهبردی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در وزارت تعاون

alamranyمعاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل ستاد راهبردی بیانیه گام دوم با هدف تبیین، ترویج و جاری سازی بیانیه در این وزارتخانه خبر داد و گفت: در گام نخست، محور‌های راهبردی بیانیه، تدوین شده است.

تشکیل ستاد راهبردی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در وزارت تعاون
alamranyمعاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل ستاد راهبردی بیانیه گام دوم با هدف تبیین، ترویج و جاری سازی بیانیه در این وزارتخانه خبر داد و گفت: در گام نخست، محور‌های راهبردی بیانیه، تدوین شده است.