برگزاری شورای راهبردی انتخاب شهر‌ها و روستا‌های ملی صنایع‌دستی در کرمان

alamranyنشست چهارم، پنجمین شورای راهبردی انتخاب شهر‌ها و روستا‌های ملی صنایع‌دستی با حضور معاون صنایع‌دستی کشور و مسئولان شهر‌های نامزد ثبت ملی امروز (پنجم اسفند) در کرمان برگزار می‌شود.

برگزاری شورای راهبردی انتخاب شهر‌ها و روستا‌های ملی صنایع‌دستی در کرمان
alamranyنشست چهارم، پنجمین شورای راهبردی انتخاب شهر‌ها و روستا‌های ملی صنایع‌دستی با حضور معاون صنایع‌دستی کشور و مسئولان شهر‌های نامزد ثبت ملی امروز (پنجم اسفند) در کرمان برگزار می‌شود.