افزایش ۵۵۰ هزار تومانی قیمت سکه

alamranyنایب رییس اتحادیه طلا و جواهر اظهار داشت: افزایش نرخ انس باعث شد که قیمت طلا و سکه نسبت به چند روز گذشته با افزایش قابل توجهی همراه باشد به طوری که قیمت سکه در سه روز گذشته بیش از ۵۵۰ هزار تومان بالا رفته است.

افزایش ۵۵۰ هزار تومانی قیمت سکه
alamranyنایب رییس اتحادیه طلا و جواهر اظهار داشت: افزایش نرخ انس باعث شد که قیمت طلا و سکه نسبت به چند روز گذشته با افزایش قابل توجهی همراه باشد به طوری که قیمت سکه در سه روز گذشته بیش از ۵۵۰ هزار تومان بالا رفته است.