آغاز معاملات قرارداد آتی در بورس انرژی

alamranyمدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: پیگیری برای راه‌اندازی معاملات قرارداد‌های آتی، از سال‌های قبل در بورس انرژی ایران آغاز شد. آقای علی نقوی گفت: ۴٠ میلیون تن فرآورده نفتی طی ٩ سال در بورس انرژی مورد معامله قرار گرفته که ٢٧ میلیون تن آن به خارج از کشور صادر شده است.

آغاز معاملات قرارداد آتی در بورس انرژی
alamranyمدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: پیگیری برای راه‌اندازی معاملات قرارداد‌های آتی، از سال‌های قبل در بورس انرژی ایران آغاز شد. آقای علی نقوی گفت: ۴٠ میلیون تن فرآورده نفتی طی ٩ سال در بورس انرژی مورد معامله قرار گرفته که ٢٧ میلیون تن آن به خارج از کشور صادر شده است.